BADANIA I ROZWÓJ 2020-06-23T12:11:01+00:00

DZIAŁALNOŚĆ  BADAWCZA  I  PRACE  ROZWOJOWE


IT-WINS aktywnie angażuje się w rozwój najnowszych technologii w środowisku IT. Posiadając bogate zaplecze najwyższej klasy specjalistów z obszaru teleinformatyki tworzymy rozwiązania wspomagające procesy biznesowe.
Stale poszerzamy grono naszych Partnerów zarówno technologicznych jak i merytorycznych dzięki którym pozyskujemy nowe obszary działania. Współpracujemy z największymi firmami teleinformatycznymi na świecie. Jesteśmy partnerem instytutów badawczo-naukowych i rozwojowych w Polsce dzięki czemu możemy prowadzić prace na obszarach wykraczających poza same kanony IT.
Bogate doświadczenie w sektorze SECURITY pozwoliło nam na opracowanie innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji. Innowacyjne podejście do kwestii zarówno IT jak i SECURITY zaowocowało m.in. zbudowaniem zintegrowanej platformy bezpieczeństwa agregującej dane z kilku grup systemów, jak również usprawniło zarządzanie informacją oraz usprawniło proces zarządzania ryzykiem.