BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE 2020-12-03T07:44:42+00:00

BEZPIECZEŃSTWO  GOSPODARCZE

Przygotowaliśmy specjalną ofertę kierowaną do klientów biznesowych, głównie dla organów zarządzających jak i nadzorów właścicielskich spółek i przedsiębiorstw.  Ukierunkowana jest ona na kwestie związane z audytem przedsiębiorstw pod kątem ochrony przed zajęciem udziałów/akcji/mienia i wprowadzeniem zarządów komisarycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem tzw. KONFISKATY ROZSZERZONEJ.

Dla naszych Klientów mamy przygotowane gotowe rozwiązania prawne, organizacyjne, informatyczne, które pomogą ustrzec się przed nowym zagrożeniem jakie stwarzają obecnie przepisy prawa.

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń dla kadry menadżerskiej , które szczegółowo omówią problematyczne kwestie oraz wskażą kierunki zabezpieczenia przedsiębiorstw/osób funkcyjnych przed nowymi zagrożeniami.

Kompleksowa oferta w tym zakresie obejmuje:

 • wykonanie audytu przedsiębiorstwa,
  opracowanie strategii zabezpieczenia przedsiębiorstwa
 • prezentacja raportu z wyników audytu kadrze menadżerskiej,
 • szkolenie kadry menażerskiej,
 • szkolenie pracowników niższego szczebla,
 • wdrożenie rozwiązań formalno-prawnych,
 • wdrożenie rozwiązań organizacyjnych,
 • wdrożenie rozwiązań informatycznych,
 • ponowny audyt powdrożeniowy,
 • prezentacją raportu powdrożeniowego.

Zakończenie kompletnego wdrożenia PAKIETU BEZPIECZEŃŚTWA GOSPODARCZEGO kończy się uzyskaniem certyfikatu wystawionego przez naszych Ekspertów !