SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 2019-08-31T21:02:45+00:00

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w każdej organizacji jest procesem wieloetapowym i uzależnionym od wielu czynników. Nie wystarczy stworzyć procedur czy też wdrożyć systemów zabezpieczenia technicznego jeśli nie będą one współgrały ze sobą i nie będą wzajemnie uzupełniać się.

Dlatego własnie IT-WINS zapewnia swoim klientom tworzenie dedykowanych i dostosowanych indywidualnie do każdego klienta systemów bezpieczeństwa informacji na które składają się:

 • audyty bezpieczeństwa i systemów bezpieczeństwa informacji,
 • analiza ryzyka,
 • dedykowane procedury obszarowe (bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo osobowe itp.),
 • dedykowane szkolenia obszarowe,
 • testy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • analiza powdrożeniowa i testy powdrożeniowe.

Tak kompleksowe podejście zapewnia stworzenie i implementację polityki bezpieczeństwa organizacji na każdej płaszczyźnie. Dzięki kompleksowemu podejściu tworzymy nie tylko świadomość wśród pracowników organizacji o danych typach zagrożeń, ale także pokazujemy je na konkretnych przykładach jakie mogą wystąpić w ich codziennej pracy, uczymy jak przeciwdziałać im i minimalizować ewentualne efekty ich wystąpienia.

Wdrażane przez nas rozwiązania i standardy bazują na sprawdzonych i obowiązujących na całym świecie normach:


Dodatkowo uczymy:

 • jak wykrywać oraz zapobiegać oszustwom i zagrożeniom wewnętrznym w organizacjach,
 • chronić tajemnice firmowe / tajemnice przedsiębiorstwa,
 • tworzyć zamknięte obiegi informacji wrażliwych – w tym informacji o znaczeniu strategicznym dla organizacji,
 • weryfikować wiarygodność pracowników czy tez firm i podmiotów powiązanych z organizacją.

Oferujemy również szereg usług „wspomagajacych” bezpieczeństwo informacji jak np.:

 • odzyskiwanie danych z telefonów i komputerów,
 • weryfikacja otoczenia biznesowego,
 • „biały” wywiad.