INFORMACJE NIEJAWNE 2018-06-20T10:44:09+00:00

INFORMACJE NIEJAWNE

  • Kompleksowa organizacja ochrony informacji niejawnych (w tym m.in. outsourcing usług pełnomocnika informacji niejawnych, organizacja pionu ochrony, organizacja kancelarii tajnej, klasyfikacja informacji niejawnych).
  • Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.
  • Analiza i zarządzanie ryzykiem dotyczącym ochrony informacji niejawnych.
  • Tworzenie stref ochronnych.
  • Doradztwo w zakresie stosowania środków ochrony fizycznej.
  • Realizacja procedur związanych z uzyskaniem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
  • Kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (m.in. realizacja procedury akredytacji systemów teleinformatycznych, opracowanie Procedury Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa, przygotowanie do audytów bezpieczeństwa).
  • Szkolenia osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych.
  • Budowa i dostosowanie pomieszczeń kancelarii tajnej