INWESTYCJE 2020-09-08T15:30:46+00:00

Zarządzamy portfelem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Główne obszary naszych inwestycji to:

Papiery Wartościowe

Dłużne papiery wartościowe

Startu-up – na etapie PreSeed i Seed

Wine banking i sektor wealth

Sektor gamingowy

Giełda: GPW, DAX, LSE, NYSE, NASDAQ