KOMPLEKSOWE WDROŻENIE RODO 2018-06-20T10:42:06+00:00

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE RODO

Proponowana przez nas usługa stanowi wieloetapowy proces, którego objętość będzie zależna od Państwa oczekiwań i potrzeb, a którego celem będzie przygotowanie Waszej instytucji lub organizacji do działania w oparciu o nowy stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych.

Polega ona na wdrożeniu GPDR-RODO w kilku etapach, po uprzednim przeprowadzeniu audytu przedwdrożeniowego.

W ramach pełnego wdrożenia wykonujemy:

A. Inwentaryzacja organizacji:

 • przegląd organizacji (w zakresie formalno-prawnym, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego),
 • inwentaryzacja procesów w kontekście Administratora Danych Osobowych,
 • inwentaryzacja procesów w kontekście podmiotu przetwarzającego,
 • inwentaryzacja zasobów,
 • mapa dokumentacji.

B. Pełen audyt organizacji, analiza ryzyka i DPIA:

 • powołanie Zespołu Wdrożeniowego Administratora Danych Osobowych,
 • szkolenie Zespołu Wdrożeniowego,
 • analiza wypełniania obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,
 • analiza procesów w kontekście Administratora Danych Osobowych,
 • analiza procesów w kontekście podmiotu przetwarzającego,
 • analiza bezpieczeństwa informacji (w kontekście formalno-prawnym, IT i bezpieczeństwa fizycznego),
 • analiza ryzyka,

C. Dostosowanie organizacji do RODO:

 • plan dostosowania procesów,
 • plan postępowania z ryzykiem,
 • plan dostosowania dokumentacji w ramach którego RODO365 tworzy dokumentację pod Klienta,
 • szkolenie pracowników organizacji.

D. Audyt powdrożeniowy:

 • weryfikacja dostosowania procesów i zasobów,
 • weryfikacja wypełniania obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,
 • weryfikacja procesów w kontekście Administratora Danych Osobowych,
 • weryfikacja procesów w kontekście podmiotu przetwarzającego,
 • podsumowanie wdrożenia dla najwyższego Kierownictwa organizacji.