POLITYKA COOKIES 2018-06-25T08:14:56+00:00

POLITYKA COOKIES

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystujepliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
a. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszychdziałań podejmowanych przez użytkownika;
b. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie(utrzymanie sesji po zalogowaniu);
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stroninternetowych;
d. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
e. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

3. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.

4. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.
Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).