POLITYKA PRYWATNOŚCI 2019-08-31T18:37:34+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest IT-WINS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych form kontaktu z IT-WINS sp. z o.o., w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione:
  • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  • podmiotom współpracujący z IT-WINS sp. z o.o., w zakresie usług świadczonych przez IT-WINS sp. z o.o.,
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym IT-WINS sp. z o.o. w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z IT-WINS sp. z o.o. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z IT-WINS sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • marketingiem:
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu
   IT-WINS sp. z o.o. – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • realizacją innych celów, w przypadku wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez IT-WINS sp. z o.o. W razie niepodania danych osobowych, IT-WINS sp. z o.o. nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.