ROZPOZNANIE I ZABEZPIECZENIE PIROTECHNICZNE 2019-08-31T21:45:54+00:00

ROZPOZNANIE I ZABEZPIECZENIE PIROTECHNICZNE

Fałszywe alarmy bombowe to zmora nie tylko służb mundurowych, ogromne koszty związane z ich obsługą, ale dla komercyjnych organizacji to przede wszystkim straty spowodowane przestojem organizacji jak również straty wizerunkowe.

W celu przeciwdziałania takim zagrożeniom IT-WINS oferuje usługę polegającą na rozpoznaniu i zabezpieczeniu pirotechnicznemu

Jako jedna z niewielu firm w kraju zatrudniamy ekspertów w dziedzinie rozpoznania i neutralizacji materiałów wybuchowych. Nasi eksperci posiadają najwyższe w Polsce uprawnienia w tym zakresie – posiadają uprawnienia do ……………………

Realizowane przez nas zabezpieczenia sprowadzają się do……

…..

….

….

….

….

….

….

….