SZKOLENIA 2019-08-31T21:23:01+00:00

SZKOLENIA

W zakresie RODO

 • Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych
 • Szkolenie dla Administratorów Danych Osobowych

Pozostałe

 • Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości (cyberterroryzmu),
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Szkolenia na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa biznesowego w Polsce i krajach sąsiednich (zapobieganie i neutralizacja),
 • Szkolenia z zakresu profilaktyki kontrwywiadowczej dla kadry kierowniczej organizacji,
 • Szkolenia z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

IT-WINS posiada wpis na listę instytucji szkoleniowych i jest uprawnione do wydawania certyfikatów ukończenia szkolenia.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

 • Szkolenia na temat zagrożeń terrorystycznych i postępowania w sytuacji ich wystąpienia,
 • Szkolenia na temat zagrożeń terroryzmem islamskim,
 • Szkolenia na tematu zagrożeń terroryzmem bombowym.

Nasi eksperci to uznani na całym świecie specjaliści w walce z terroryzmem jak również najwybitniejsi eksperci ds. Bliskiego Wschodu.  Połączenie tak unikalnej wiedzy i doświadczenia gwarantuje, że przygotowane przez nas programy szkolenia (dedykowane dla zagrożeń danego klienta) zapewniają najwyższy poziom merytoryczny.