BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE 2020-04-09T10:15:14+00:00

BEZPIECZEŃSTWO  TELEINFORMATYCZNE

Jednym z najważniejszych kapitałów każdej z organizacji są jej pracownicy posiadający wysokie kompetencje i bogate doświadczenie zawodowe.
IT-WINS sp. z o.o. skupia najlepszych ekspertów w sektorze IT.

Zakres kompetencji jakim dysponuje IT-WINS sp. z o.o. w tym obszarze potwierdzają  uznawane na całym świecie certyfikaty branżowe, które uzyskali
nasi eksperci:

 • ISC2 CISSP #376285
 • ISC2 CCSP #376285
 • Mile2 Certified Vulnerability Assessor – CVA
 • Citrix NetScaler 10.5
 • Check Point Security Expert CCSE R60
 • Check Point Security Expert CCSE R71
 • Cisco CCNP-S
 • Certified Ethical Hacker CEH
 • Blue Coat BCCPP
 • Cisco CCSP
 • SIEM Enterasys Dragon Network Defense DSCC
 • F5 Certified Product Consultant-LTM
 • PRINCE2™Foundation
 • Internal Auditor of ISMS according to ISO 27001:2005
 • 2018 DataCore Certified Solutions Architect
 • VMware Certified Advanced Professional VCAP6-DCV
 • VMware Certified Professional – Network Virtualization VCAP6-DCV
 • Intel Security Certified Product Specialist
 • Intel Security Certified Sales Engineer
 • IBM Security QRadar SIEM V7.2.6 Associate Analyst
 • PaloAlto PSE Foundation
 • Palo Alto Accredited Configuration Engineer
 • Palo Alto Accredited Sales Expert
 • Oracle Exadata Database Machine 2016 Sales Specialist
 • Oracle General Product Support Specialist v4.0
 • P2090-050 – “IBM Pure Data System for Analytics Technical Mastery”
 • Information Management IBM “DB2 BLU Boot Camp”
 • Information Management IBM “Pure Data System for Analytics (Netezza) Bootcamp”
 • VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage [V6.0]
 • VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.2]
 • VMware vRealize Operations Manager Essentials [V6.0]
 • International Certificate, Quality Management System Representative (DIN EN ISO 9000).
 • EMC Avamar training „Backup/Recovery” and „Disaster Recovery”.
 • „2018 DataCore Certified Solutions Architect
 • Trend Micro Technical Sales Training for ServerProtect for Windows
 • Trend Micro Technical Sales Training for ServerProtect for Linux
 • Trend Micro Technical Sales Training for Deep Security 9.0
 • Trend Micro Technical Sales Training for Control Manager 6.0
 • Veeam Technical Sales Professional (VMTSP) 9.0
 • Veeam Sales Professional (VMSP) 9.0
 • Veeam Technical Sales Professional (VMTSP) 7.0
 • Veeam Sales Professional (VMSP) 7.0
 • Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012” (MS 70-246)
 • Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012”(MS 70-247)
 • „VMware vSphere Foundations Exam [6.5]
 • „VMware Certified Professional VCP 6.0
 • VMware Certified Professional VCP 5.5
 • VMware Certified Professional VCP 4.0
 • VMware Certified Professional VCP 3.5
 • „ITIL Foundation Certificate in IT Service Management v3
 • VMware vSphere: Optimize & Scale [v5]
 • Manage and Design for Security [V4.x]
 • Advanced Fast Track [v4.x]
 • „VMware vSphere: Skills for Storage Administrators [V4.1]
 • VMware Deploy, Secure, Analyze Infrastructure with ESX Server and Virtual Center” (DSA)
 • Planning, Deploying and Managing an Enterprise Project Management Solution” (MS 2732)
 • Designing IT Platform Collaborative Applications with Microsoft SharePoint 2003” (MS 8036)
 • Planning, Deploying and Managing SharePoint Portal Server 2003 Infrastructure
 • Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment” (MS 70-290)
 • „Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure” (MS 70-291)
 • Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition” (MS 70-228)

IT-WINS oferuje usługi z zakresu teleinformatyki śledczej. Dysponujemy zaawansowanym sprzętem, który pozwala nam na odzyskiwanie danych z nośników informatycznych (np. dysków twardych, kart pamięci itp.) usuniętych celowo lub utraconych w sytuacji zaistnienia uszkodzenia sprzętu.
Oferujemy usługi wykonywania testów penetracyjnych infrastruktury teleinformatycznej – zarówno sprzętowej jak i programowej naszych klientów.

Kompleksowe usługi w tym zakresie obejmują:
• analizy związane z naruszeniem polityki bezpieczeństwa
• sprawdzenie zasadności podejrzeń o nielojalność pracowniczą
• identyfikacja tożsamości osób na podstawie informacji sieciowych
• zabezpieczanie danych zgodnie z zasadami informatyki śledczej np. do celów postępowania przed sądem
• zgodny z prawem monitoring pracowników z poszanowaniem ich prywatność