STRONA GŁÓWNA 2022-07-25T08:31:06+00:00

ZAAWANSOWANE  ROZWIĄZANIA  IT  &  SECURITY

INNOWACYJNOŚĆ  I  ROZWÓJ

O  NAS

      IT-WINS specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw i instytucji. 

Dla każdej organizacji najcenniejszym aktywem są informację – my to doskonale rozumiemy dlatego zapewniamy usługi na najwyższym poziomie.
Świadcząc rozwiązania IT, równolegle rozwijamy nasz sektor SECURITY we współpracy z najlepszymi specjalistami w tym zakresie. W gronie naszych ekspertów znaleźli się tak znamienici specjaliści jak gen. Gromosław Czempiński czy  gen. Andrzej Pawlikowski.

      Oferujeach, popartych wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, zarówno w sektorze prywatnym jak i w instytucjach publicznych, w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony wszelkiego rodzaju danych, które w dzisiejszych realiach prowadzenia biznesu niejednokrotnie stanowią najcenniejsze aktywa organizacji.

Potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji naszych specjalistów jest posiadanie przez nich certyfikatów, m.in. audytora systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, audytora systemu zarządzania jakością według norm ISO, pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

Do naszych podstawowych standardów zaliczamy m.in. najwyższą jakość usług, dostosowaną zawsze do konkretnych potrzeb Klienta, najnowocześniejsze rozwiązania, profesjonalizm, poufność i szybkość działania. Proponowane przez nas rozwiązania w tym zakresie są zindywidualizowane i każdorazowo dostosowane do indywidualnych oczekiwań Klientów.

      IT-WINS aktywnie uczestniczy również w prowadzeniu prac naukowo-badawczych oraz rozwojowych, których celem jest zbudowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają realizacje procesów zachodzących w instytucjach i przedsiębiorstwach. Aby możliwe było realizowanie tak innowacyjnych przedsięwzięć, IT-WINS nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi oraz największymi firmami informatycznymi na świecie w celu wymiany doświadczeń, wiedzy oraz zaplecza technologicznego.

SEKTORY

ZARZĄD

Włodzimierz Soiński

FOUNDER, CEO

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor licznych prac nt. zastosowania procesów informatycznych w zarządzaniu. W latach 1994-1995 był doradcą prezesa zarządu PZU, a następnie członkiem zarządu i dyrektorem departamentu organizacji i informatyki. W ostatnich czasach był konsultantem Polskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego. Doświadczony pilot i instruktor lotnictwa.

Krzysztof Kiewicz

FOUNDER, CSO, CIO

Doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Posiada bogate doświadczenie w pracy zarówno w korporacji jak również w sektorze spółek z udziałem skarbu państwa. Z sukcesem przeprowadzał złożone restrukturyzacje przedsiębiorstw. Zawodowo od samego początku związany z kwestiami teleinformatycznymi i szeroko pojętymi aspektami bezpieczeństwa zarówno teleinformatycznego jaki również bezpieczeństwa w obszarze informacji (niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych). Ekspert w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczenia, których wielokrotnie był autorem projektów jak również odpowiadał za ich realizację.

Marcin Bogucki

FOUNDER, COO

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej i branży bezpieczeństwa. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych dla Managerów Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczony i sprawny manager, który swoje doświadczenie zdobywał podczas pracy dla korporacji w Polsce jak i poza granicami kraju. Ostatnio zawiązany z branżą bezpieczeństwa biznesu, ochrony informacji, specjalista Open Source Intelligence oraz Automotive Security. Pasjonat motoryzacji.

NASI   EKSPERCI

gen. Gromosław Czempiński

Niekwestionowany autorytet w zakresie bezpieczeństwa na całym świecie. Były zastępca szefa Zarządu Wywiadu oraz były szef Urzędu Ochrony Państwa. Dowódca jednej z najgłośniejszych operacji polskiego wywiadu zrealizowanej pod kryptonimem Operacja Samum. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu krajowych spółek, doradzał największym światowym koncernom m.in. Deloitte. Pasjonat lotnictwa i pilot. Kierował również Aeroklubem Warszawskim oraz Aeroklubem Polskim.

gen. Andrzej Pawlikowski

Profesor wizytujący Akademii Sztuki Wojennej. Najwyższej klasy ekspert w zakresie bezpieczeństwa. Były szef Biura Ochrony Rządu i twórca Służby Ochrony Państwa. Pełnił m.in. funkcję przedstawiciela RP na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej przy Radzie Unii Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu przy OBWE. Uczestniczył w pracach szeregu zespołów międzyresortowych dot. problematyki bezpieczeństwa państwa – był stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu oraz Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu.

Magdalena Kowalewska

Ekspert w dziedzinie przeciwdziałania szeroko rozumianej przestępczości samochodowej. Były Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uczelni Techniczno – Handlowej, Wyższej Szkoły Policji oraz Akademii Sztuki Wojennej. Zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z sukcesem wykorzystała w kilku międzynarodowych projektach zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Zawodowo poza służbą w Policji związana była z Wszechnicą Polską – Wyższą Szkołą TW w Warszawie oraz Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego. 

Pasjonatka strzelectwa sportowego i dynamicznego, zawodnik, trener i sędzia w jednym.

adwokat Marcin Ziembiński

Prowadzi praktykę zawodową od 2003r. w ramach Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego rocznik 1993. Był zatrudniony w Banku Pekao SA w dziale kredytów oraz kredytów trudnych. Od 1996r. pracował jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście. Współpracował z wydawnictwami prawniczymi: CH BECK i Jurysta publikując artykuły z zakresu praktyki udzielania i rozliczania kredytów, gwarancji, akredytyw oraz analiz sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Opublikował szereg artykułów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w wydawnictwach: Monitor Prawniczy, Edukacja Prawnicza, Jurysta. W pracy zawodowej specjalizuje się m.in. w prawie karnym gospodarczym, korupcji, finansowym, kryminalnym. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne przed sądami i prokuraturami w postępowaniach karnych i cywilnych; przygotowuje we współpracy z biegłymi różnych specjalności ekspertyzy i opinie kryminalistyczne, analizy sprawozdań finansowych oraz audyty przedsiębiorstw.

KONTAKT

IT-WINS sp. z o. o. | NIP: 5213812463 | REGON: 369441155 | KRS:0000717444

Copyrights 2019 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności